sken

"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť som sa naučil v materskej škole."

- Robert Fulghum

“Ľudí nemôžete nič naučiť, môžete im len pomôcť nájsť to, čo už v sebe majú.”

– Galileo Galilei

Čerešničky

2 - 3 ročné deti

Učiteľky :
Anna (Ľubka) Klimčáková
Mgr. Martina Angelovičová

Jahôdky

4 - 5 ročné deti

Učiteľky:

Bc. Erika Bednárová - zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Michaela Letkovská
Mgr. Barbora Jurčáková - vypĺňa úväzok zástupkyne

Hruštičky

4 - 6 ročné deti

Učiteľky:

PaedDr. Kamila Vargová - metodička školy

Bc. Michaela Lysinová

Slivôčky

5 - 6 ročné deti

Učiteľky:
Mgr. Ivana Feščáková
Kvetoslava Vatychová

Jabĺčka

3 - 4 ročné deti

Učiteľky:
Mgr. Alena Šinaľová
Mária Alexiová

Marhuľky

3 - 6 ročné deti

Učiteľky:
Mgr. Katarína Michalíková
Mgr. Alena Adamová - riaditeľka školy
Mgr. Barbora Jurčáková - vypĺňa úväzok riaditeľky

NOVINKY

Denný režim

Počas dňa sa vystriedajú rôzne aktivity. Jednotlivé aktivity sa snažíme proporcionálne zaraďovať tak, aby sa deti na každú z nich naplno sústredili. Následný harmonogram Vám poskytne predstavu, ako vyzerá bežný deň v prostredí materskej školy.

1.
Schádzanie detí6.15 - 7

Schádzanie detí v zbernej 6. triede - III. pavilón trieda na poschodí "čerešňa", hry a činnosti podľa výberu detí

2.
Hry & Činnosti7.00-9

Hry a hrové činnosti podľa výberu detí vo svojej triede, zdravotné cvičenie. Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie)

3.
Vzdelávanie9.30

 Vzdelávacie aktivity, pobyt vonku

4.
Životospráva11.30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie), príprava na odpočinok

5.
Odpočinok12.30
6.
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie)14.30
7.
Vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku15.00
8.
Sústredenie detí v zbenej 6. triede 16 -16.30
- III. pavilón na poschodí "čerešňa", hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku

MAPA SÍDLA

Adresa

MATERSKÁ ŠKOLA
17. NOVEMBRA 42,
083 01 SABINOV

  • dummy+421 948 207 993

  • dummy+421 (51) 452 36 24

  • dummy info@ms17novembra.sk

PARAMETRE ŠKOLY

  • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
  • Riaditeľka: Mgr. Alena Adamová
  • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
  • Počet tried: 6
  • Počet detí: 135 (v šk. roku 2021/22)
  • Výška mes. príspevku: 18 EUR
  • EDUID: 100013270

NAPÍŠTE NÁM