Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Prevádzka MŠ počas jarných prázdnin

Počas jarných prázdnin v období

od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021

je prevádzka materskej školy v I. pavilóne.

 

Schádzanie a rozchádzanie detí je v triede "marhuľka" I. pavilón prízemie. 

Informácia pre zákonných rodičov

Upozorňujeme rodičov, aby dbali o dodržiavanie aktuálneho COVID - automatu a to predovšetkým čo sa týka preukázania sa kópiou potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigenového testu alebo potvrdenie o výnimke. Platnosť testu je 7 dní. /kópiu potvrdenia predkladajú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí vstupujú do priestorov MŠ/

 

 

Zmena zbernej triedy

Vedenie MŠ oznamuje zákonným zástupcom, že v čase

 

od 09. 02. 2021 do 20. 02. 2021 bude schádzanie a rozchádzanie detí

v triede "slivka" II. pavilón prízemie.

 

Práve tu je 97 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.