sken

Oznam k začiatku školského roka 2021/2022

Vážení rodičia.

Školský rok 2021/2022 sa začína 2. septembra 2021. Prevádzka MŠ je od 6.15 hod. do 16.30 hod. Zberná trieda sa nachádza v 3. pavilóne na poschodí 6. trieda - čerešnička ráno od 6.15 hod. - 7.00 hod., popoludní od 16.00 hod. - do 16.30 hod. 

Riadna prevádzka v triedach je od 7.00 hod. - do 16.00 hod.

Príchod do MŠ je do 8.00 hod. Žiadame rodičov o dodržiavanie uvedných časov. 

Pedagogický alebo riaditeľkou poverený zamestnanec vykonáva ranný filter spolu s meraním teploty.

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako 3 dni /vrátane víkendov a sviatkov/, zákonný zástupca dieťaťa predkladá Potvrdenie o bezpríznakovosti.

Rodič svojím rozhodnutím ospravedlňuje neprítomnosť dieťaťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast. Deti sú zaradené do tried podľa zoznamov, menný zoznam detí do jednotlivých tried je zverejnený na dverách do telocvične.

Deti v deň nástupu do MŠ budú potrebovať:

 • pevnú obuv -  sandále alebo papuče (nie crocsy)
 • pyžamo
 • náhradné oblečenie - spodné prádlo, ponožky, tepláky alebo legíny, tričko (ponechať v skrinke)
 • nepremokavú podložku na postieľku (podľa potreby, predovšetkým deti v malých triedach)
 • hrebeň

Prosíme Vás, aby ste veci označili menom dieťaťa.

 

Povinnosti rodiča:

 • Do MŠ prichádza rodič v rúšku, pri vstupe do budovy si dezinfikuje ruky, dodržiava rozostupy 2 metre, v šatni sa môžu zdržiavať max. 2 rodičia.
 • Deti do 6 rokov nemusia mať rúško.
 • Ráno pri nástupe do MŠ vyplniť a podpísať tlačivá:
 • Potvrdenie o bezpríznakovosti              
 • Plnomocenstvo (súhlas na prevzatie dieťaťa)
 • Zápisný lístok stravníka ŠJ pri MŠ na šk. rok 2021/2022

Jednotlivé tlačivá si stiahnite zo stránky alebo ho dostanete od učiteľky v triede.

Adresa

MATERSKÁ ŠKOLA
17. NOVEMBRA 42,
083 01 SABINOV

 • dummy+421 948 207 993

 • dummy+421 (51) 452 36 24

 • dummy info@ms17novembra.sk

PARAMETRE ŠKOLY

 • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
 • Riaditeľka: Mgr. Ivana Feščáková
 • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
 • Počet tried: 6
 • Počet detí: 140 (v šk. roku 2022/23)
 • Výška mes. príspevku: 18 EUR
 • EDUID: 100013270

NAPÍŠTE NÁM

Search