sken

Poskytovanie dotácie na stravu

Materská škola bude žiadať o dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách len na tie deti, ktorých rodičia si uplatnia nárok na dotáciu, pričom formou čestného vyhlásenia prehlásia, že nepoberajú zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov.

Teda:

 • buď majú dieťa vo veku 6 rokov a na dieťa nepoberajú zvýšený daňový bonus alebo
 • ich dieťa ešte nemá 6 rokov a navštevuje posledný ročník MŠ (tzv. prípravku)

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti, je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok na tzv. zvýšený bonus.

Dotácia na stravu vs. daňový bonus

Adresa

MATERSKÁ ŠKOLA
17. NOVEMBRA 42,
083 01 SABINOV

 • dummy+421 948 207 993

 • dummy+421 (51) 452 36 24

 • dummy info@ms17novembra.sk

PARAMETRE ŠKOLY

 • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
 • Riaditeľka: Mgr. Ivana Feščáková
 • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
 • Počet tried: 6
 • Počet detí: 140 (v šk. roku 2022/23)
 • Výška mes. príspevku: 18 EUR
 • EDUID: 100013270

NAPÍŠTE NÁM

Search