sken

Zmena výšky mesačného príspevku

Na základe schváleného VZN č. 9/2021 dňa 27. 10. 2021 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov dochádza k zmenám od 1. 1. 2022 a to následovne:

- dieťa vo veku 2 a viac rokov - 18,-- € /mesačne

- počas letných prázdnin prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ denne sumou 2,-- € na jedno dieťa

Adresa

MATERSKÁ ŠKOLA
17. NOVEMBRA 42,
083 01 SABINOV

  • dummy+421 948 207 993

  • dummy+421 (51) 452 36 24

  • dummy info@ms17novembra.sk

PARAMETRE ŠKOLY

  • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
  • Riaditeľka: Mgr. Ivana Feščáková
  • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
  • Počet tried: 6
  • Počet detí: 140 (v šk. roku 2022/23)
  • Výška mes. príspevku: 18 EUR
  • EDUID: 100013270

NAPÍŠTE NÁM

Search