sken

Zmena výšky mesačného príspevku za stravu od 1. 9. 2022

Na základe schváleného VZN č. 5/2022 zo  dňa 19. 05. 2022 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov dochádza k zmenám od 01. 09. 2022  za stravné a to následovne:

 za dieťa v triede s celodennou prevádzkou za riadne stravovanie  1,54 € 

príspevok na režijné náklady školskej jedálne  paušálne 5,-- €/mesiac 

Adresa

MATERSKÁ ŠKOLA
17. NOVEMBRA 42,
083 01 SABINOV

  • dummy+421 948 207 993

  • dummy+421 (51) 452 36 24

  • dummy info@ms17novembra.sk

PARAMETRE ŠKOLY

  • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
  • Riaditeľka: Mgr. Ivana Feščáková
  • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
  • Počet tried: 6
  • Počet detí: 140 (v šk. roku 2022/23)
  • Výška mes. príspevku: 18 EUR
  • EDUID: 100013270

NAPÍŠTE NÁM

Search