Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Oznam k začiatku školského roka 2021/2022

Vážení rodičia.

 

Školský rok 2021/2022 sa začína 2. septembra 2021.

Prevádzka MŠ je od 6.15 hod. do 16.30 hod. 

Zberná trieda sa nachádza v 3. pavilóne na poschodí 6. trieda - čerešnička

ráno od 6.15 hod. - 7.00 hod.,

popoludní od 16.00 hod. - do 16.30 hod. 

Riadna prevádzka v triedach je od 7.00 hod. - do 16.00 hod.

Príchod do MŠ je do 8.00 hod. Žiadame rodičov o dodržiavanie uvedných časov. 

 

Pedagogický alebo riaditeľkou poverený zamestnanec vykonáva ranný filter spolu s meraním teploty.

 

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako 3 dni /vrátane víkendov a sviatkov/, zákonný zástupca dieťaťa predkladá Potvrdenie o bezpríznakovosti.

 

Rodič svojím rozhodnutím ospravedlňuje neprítomnosť dieťaťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Deti sú zaradené do tried podľa zoznamov, menný zoznam detí do jednotlivých tried je zverejnený na dverách do telocvične.

 

 

Deti v deň nástupu do MŠ budú potrebovať:

 

  • pevnú obuv -  sandále alebo papuče (nie crocsy)
  • pyžamo 
  • náhradné oblečenie - spodné prádlo, ponožky, tepláky alebo legíny, tričko (ponechať v skrinke)
  • nepremokavú podložku na postieľku (podľa potreby, predovšetkým deti v malých triedach)
  • hrebeň

 

Prosíme Vás, aby ste veci označili menom dieťaťa.

 

 

Povinnosti rodiča:

 

     ► Do MŠ prichádza rodič v rúšku, pri vstupe do budovy si dezinfikuje ruky, dodržiava rozostupy 2 metre, v šatni sa môžu zdržiavať max. 2 rodičia.

     ► Deti do 6 rokov nemusia mať rúško.

     ► Ráno pri nástupe do MŠ vyplniť a podpísať tlačivá:

         Potvrdenie o bezpríznakovosti              

         Plnomocenstvo (súhlas na prevzatie dieťaťa)

         Zápisný lístok stravníka ŠJ pri MŠ na šk. rok 2021/2022

 

     Jednotlivé tlačivá si stiahnite zo stránky alebo ho dostanete od učiteľky v triede.

 

 

 

 

 

 

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.pdf)Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti166 kB
Stiahnuť tento súbor (Plnomocenstvo.pdf)Plnomocenstvo86 kB
Stiahnuť tento súbor (ZÁPISNÝ LÍSTOK.pdf)Zápisný lístok stravníka112 kB

Práve tu je 30 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.