Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Prevádzka materskej školy od 02. 09. 2020

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu Vás prosíme, aby ste sa oboznámili s následovnými informáciami:

 

 • prevádzka materskej školy je v čase od 06.00 hod. - 16.30 hod.
 • zberné triedy sú momentálne zrušené
 • ranné schádzanie a popoludňajšie rozchádzanie bude v jednotlivých kmeňových triedach
 • najneskorší ranný príchod do MŠ je o 8.00 hod. /následne budú jednotlivé pavilóny uzamknuté/
 • neprítomnosť dieťaťa je potrebné nahlásiť do 8.00 hod. na pevnú linku ŠJ 051/4523624 alebo triedným učiteľkám
 • jedno dieťa sprevádza jedna sprevádzajúca osoba, ktorá je povinná mať rúško alebo iné vhodné prekrytie tváre
 • pri vstupe do budovy je každý povinný dezinfikovať ruky dezinfekciou, ktorá je na prístúpnom mieste
 • deti si umývajú ruky pod dohľadom  zamestnanca školy
 • pedagogický zamestnanci budú vykonávať ranný zdravotný filter
 • deťom bude meraná telesná teplota
 • deti budú používať bezkontaktné mydlá a jednorázové papierové utierky
 • po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako 3 dni /vrátane víkendov a sviatkov/, zákonný zástupca dieťaťa predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti
 • dieťa má v skrinke náhradné 1 rúško
 • ak dieťa počas dňa prejavuje niektoré známky COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti, následne bude zákonný zástupca informovaný, ktorý je povinný v čo najkratšom čase po dieťa prísť
 • v prípade, že dieťa alebo jeho rodinný príslušníci majú potvrdené alebo podozrenieochorenia COVID-19 bezodkladne informujte o vzniknutej skutočnosti pedagogických zamestnancov a riaditeľku MŠ
 • zdržiavanie sa v interiéri a exteriéri obmedzte na minimálny čas
 • do MŠ sa nesmú nosiť žiadne hračky alebo iné predmety

 

Práve tu je 80 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.