Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Povinnosti zákonného zástupcu platné od 18.5.2021

Povinnosti zákonného zástupcu

 

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe následujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. /viď. príloha/

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 

Zároveň žiadame zákonných zástupcov bez zbytočného odkladu oznámiť príčinu neprítomnosti dieťaťa v materskej škole.

 

 

 

 

Materské školy (aktualizované 18. 5. 2021) | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

 

 

 

 

 

 

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (Vyhlásenie zákonného zástupcu 18.5.2021.pdf)Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti132 kB

Práve tu je 208 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.