Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu 08. 02. 2021

Primátor mesta ako najvyšší výkonný orgán mesta podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:1-A1810 z 5.februára 2021

 

s účinnosťou od 9. februára 2021

 

v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021

 

obnovuje školské vyučovanie prezenčnou formou v Materskej škole, 17. novembra 42

                                                                              Materskej škole, Švermova 1

                                                                              Materskej škole, 9. mája 27

                                                                              Materskej škole, Jarkova 63

                                                                              Materskej škole, Severná 2200

 

Týmto rozhodnutím sa ruší Rozhodnutie primátora mesta Sabinov č. 154/2021/ŠO z 21.1.2021.

 

Zároveň oznamujeme, že vstup do priestorov Materskej školy je umožnený len zákonnému zástupcovi /nie súrodencom/, ktorí predložia kópiu potvrdenia /v tlačenej podobe/ o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu alebo potvrdenie o výnimke. 

 

Zákonný zástupca pri odovzdávaní dieťaťa odovzdá vypísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

Práve tu je 96 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.