Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy bude prebiehať 

 

v termíne od 03. 05. 2021 do 14. 05. 2021.

 

Podmienky prijatia detí do materskej školy na šk. rok 2021/2022

 

► do materskej školy zapisujeme deti vo veku od 3 - 6 rokov, ktoré do materskej školy nastúpia

    02. 09. 2021

 

► prednostne do materskej školy prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania

    povinné, deti pokračujúce  v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a deti, ktorých súrodenci

    už našu školu navštevujú,

 

► v závislosti od kapacity materskej školy, prijímame aj deti mladšie do 3 roky.

 

Žiadosti si môžete vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod.

v MŠ alebo stiahnuť z https://ms17novembra.sk/attachments/article/103/ziadost_o_prijatie_do_ms.pdf

Prihlášku zaslať poštou alebo osobne.

 

 

Práve tu je 205 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.