Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

V zmysle odporúčaní MŠVVaŠ SR bude škola vykonávať ranný filter (aktuálny zdravotný stav  dieťaťa). S dieťaťom môže vstúpiť do budovy školy iba jedna sprevádzajúca osoba.

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (semafor_ms.pdf)semafor_ms.pdf425 kB

Pokyny zriaďovateľa k zápisu detí

Pokyny zriaďovateľa k zápisu detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021

Tieto pokyny platia pre zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov: Materská škola na Ul. 17. novembra, Materská škola na Ul. Švermovej, Materská škola na Ul. 9. mája, Materská škola na Ul. Jarkovej, Materská škola na Ul. Severnej.

 

1.Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla do 31. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri zápise nebude vyžadovať. Rodič ho doloží pred vydaním rozhodnutia o prijatí.

 

2.Podávanie žiadostí je možné realizovať:
a/ osobne
b/ poštou

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (30. 3. Rozhodnutie ministra školstva.pdf)30. 3. Rozhodnutie ministra školstva.pdf179 kB
Stiahnuť tento súbor (Pokyny k zápisu.pdf)Pokyny k zápisu.pdf50 kB

Čítať ďalej: Pokyny zriaďovateľa k zápisu detí

Oznámenie o zatvorení škôl až do odvolania

Mesto Sabinov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení po vyhlásení mimoriadnej situácie vládou SR, v súlade s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR dňa 24.3.2020 po zasadnutí vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu  SR rozhodol, že školy a školské zariadenia

 

zostanú naďalej zatvorené až do odvolania

 

z dôvodu zabránenia šírenia sa  respiračného ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom

COVID-19

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (Oznámenie - zatvorenie škôl- všetky.pdf)Oznámenie - zatvorenie škôl- všetky.pdf191 kB

Práve tu je 62 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.