Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Prevádzka materskej školy od 02. 09. 2020

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu Vás prosíme, aby ste sa oboznámili s následovnými informáciami:

 

 • prevádzka materskej školy je v čase od 06.00 hod. - 16.30 hod.
 • zberné triedy sú momentálne zrušené
 • ranné schádzanie a popoludňajšie rozchádzanie bude v jednotlivých kmeňových triedach
 • najneskorší ranný príchod do MŠ je o 8.00 hod. /následne budú jednotlivé pavilóny uzamknuté/
 • neprítomnosť dieťaťa je potrebné nahlásiť do 8.00 hod. na pevnú linku ŠJ 051/4523624 alebo triedným učiteľkám
 • jedno dieťa sprevádza jedna sprevádzajúca osoba, ktorá je povinná mať rúško alebo iné vhodné prekrytie tváre
 • pri vstupe do budovy je každý povinný dezinfikovať ruky dezinfekciou, ktorá je na prístúpnom mieste
 • deti si umývajú ruky pod dohľadom  zamestnanca školy
 • pedagogický zamestnanci budú vykonávať ranný zdravotný filter
 • deťom bude meraná telesná teplota
 • deti budú používať bezkontaktné mydlá a jednorázové papierové utierky
 • po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako 3 dni /vrátane víkendov a sviatkov/, zákonný zástupca dieťaťa predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti
 • dieťa má v skrinke náhradné 1 rúško
 • ak dieťa počas dňa prejavuje niektoré známky COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti, následne bude zákonný zástupca informovaný, ktorý je povinný v čo najkratšom čase po dieťa prísť
 • v prípade, že dieťa alebo jeho rodinný príslušníci majú potvrdené alebo podozrenieochorenia COVID-19 bezodkladne informujte o vzniknutej skutočnosti pedagogických zamestnancov a riaditeľku MŠ
 • zdržiavanie sa v interiéri a exteriéri obmedzte na minimálny čas
 • do MŠ sa nesmú nosiť žiadne hračky alebo iné predmety

 

Potrebné doklady v prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy

 • Fotokópia zdravotného preukazu dieťaťa /preukaz poistenca/
 • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového  školského roka 2020/2021
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa
 • Zápisný lístok stravníka
 • Ak nemáte možnosť si vytlačiť a vyplniť dané tlačivá, budú Vám poskytnuté v MŠ.

Základné informácie k nástupu do MŠ

Menný zoznam detí do jednotlivých tried je zverejnený na dverách do telocvične.

 

Dieťa bude potrebovať:

 • pevnú obuv na prezutie
 • pyžamo označené
 • náhradné oblečenie - spodné prádlo, ponožky, tepláky alebo legíny, tričko (ponechať v skrinke)
 • nepremokavá podložka na postieľku (podľa potreby predovšetkým deti v malých triedach)
 • hrebeň
 • rúško 2 ks

 

Prosíme Vás, aby ste veci označili menom dieťaťa.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

V zmysle odporúčaní MŠVVaŠ SR bude škola vykonávať ranný filter (aktuálny zdravotný stav  dieťaťa). S dieťaťom môže vstúpiť do budovy školy iba jedna sprevádzajúca osoba.

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (semafor_ms.pdf)semafor_ms.pdf425 kB

Práve tu je 55 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.