Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Pokyny zriaďovateľa k zápisu detí

Pokyny zriaďovateľa k zápisu detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021

Tieto pokyny platia pre zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov: Materská škola na Ul. 17. novembra, Materská škola na Ul. Švermovej, Materská škola na Ul. 9. mája, Materská škola na Ul. Jarkovej, Materská škola na Ul. Severnej.

 

1.Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla do 31. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri zápise nebude vyžadovať. Rodič ho doloží pred vydaním rozhodnutia o prijatí.

 

2.Podávanie žiadostí je možné realizovať:
a/ osobne
b/ poštou

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (30. 3. Rozhodnutie ministra školstva.pdf)30. 3. Rozhodnutie ministra školstva.pdf179 kB
Stiahnuť tento súbor (Pokyny k zápisu.pdf)Pokyny k zápisu.pdf50 kB

Čítať ďalej: Pokyny zriaďovateľa k zápisu detí

Oznámenie o zatvorení škôl až do odvolania

Mesto Sabinov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení po vyhlásení mimoriadnej situácie vládou SR, v súlade s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR dňa 24.3.2020 po zasadnutí vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu  SR rozhodol, že školy a školské zariadenia

 

zostanú naďalej zatvorené až do odvolania

 

z dôvodu zabránenia šírenia sa  respiračného ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom

COVID-19

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (Oznámenie - zatvorenie škôl- všetky.pdf)Oznámenie - zatvorenie škôl- všetky.pdf191 kB

Rozhodnutie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu v súvislosti s výskytom koronavírusom

Mesto Sabinov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení po vyhlásení mimoriadnej situácie vládou SR v zmysle Usmernenia Ministerstva školstva v Bratislave zo dňa 11. 3. 2020 a v súlade s §6 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v súvislosti so šírením respiračného ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID-9.

 

prerušuje výchovno - vzdelávací proces

od 16. marca 2020 - do 30. marca 2020

 

 

vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (doc049809.pdf)doc049809.pdf44 kB

Práve tu je 17 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.