Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Začiatok šk. roka 2019/2020

 

Vážení rodičia,

brány našej materskej školy sa v šk. roku 2019/2020 otvoria dňa 2. septembra 2019.

 

Schádzanie a rozchádzanie detí  bude v 1. triede  "marhuľa" (prvý pavilón prízemie)

ráno: od 6.00 hod. - 7.00 hod.

popoludní: od 16.00 hod.  - 16.30 hod.

 

Príchod detí do jednotlivých tried MŠ je do 8.00 hod. Po 8.00 hod. sú uzavreté všetky vchody MŠ.

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2019/2020

Termín podávania žiadostí do MŠ 17. novembra 42, Sabinov na školský rok 2019/2020:od 30. apríla 2019 do 31. mája 2019

 

Miesto a čas podávania žiadostí:

sídlo MŠ 17. novembra, ul. 17. novembra 42, Sabinov

v čase prevádzky MŠ.

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy poskytne MŠ.  Možno si ho stiahnuť z web stránky www.ms17novembra.sk

 

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré : 

  • dovŕšili piaty rok veku,
  • majú odloženú povinnú školskú dochádzku,
  • dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku,
  • súrodenci detí, ktoré už navštevujú materskú školu a dovŕšili už 3-tí rok veku.

V prípade voľnej kapacity sa prijímajú aj deti mladšie ako 3 roky.

 

Zákonný zástupca bude o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ informovaný najneskôr

do 30. júna 2019.

 

 

 

 

Oznámenie o konaní výberového konania

 

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnan-coch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
Kategória voľného pracovného miesta:
1 pracovné miesto - pedagogický asistent/asistentka pre miesto výkonu:
MŠ 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

 

1 pracovné miesto - Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg pre miesto výkonu:
MŠ 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (Pedagogický asistent MŠ.pdf)Pedagogický asistent MŠ.pdf183 kB
Stiahnuť tento súbor (Školský špeciálny pedagóg MŠ.pdf)Školský špeciálny pedagóg MŠ.pdf184 kB

Práve tu je 34 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.