Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy bude prebiehať 

 

v termíne od 03. 05. 2021 do 14. 05. 2021.

 

Podmienky prijatia detí do materskej školy na šk. rok 2021/2022

 

► do materskej školy zapisujeme deti vo veku od 3 - 6 rokov, ktoré do materskej školy nastúpia

    02. 09. 2021

 

► prednostne do materskej školy prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania

    povinné, deti pokračujúce  v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a deti, ktorých súrodenci

    už našu školu navštevujú,

 

► v závislosti od kapacity materskej školy, prijímame aj deti mladšie do 3 roky.

 

Žiadosti si môžete vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod.

v MŠ alebo stiahnuť z https://ms17novembra.sk/attachments/article/103/ziadost_o_prijatie_do_ms.pdf

Prihlášku zaslať poštou alebo osobne.

 

 

Darujte nám 2% z dane

Vážení rodičia, priatelia školy.

Aj v tomto roku Vás touto cestou dovoľujeme osloviť so žiadosťou o finančnú podporu pre našu školu - naše deti. Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia  2% resp. 3% zaplatených daní.

 

Finančné prostriedky budú použité v prospech detí MŠ 17. novembra - skvalitnenie

výchovno-vzdelávacích aktivít naších detí.

Potrebné tlačivá nájdete na nástenkách v jednotlivých triedach.

 

Ak ste právnická alebo fyzická osoba - živnostník

Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% dane.

 

Naše identifikačné údaje

IČO: 42085152                                                                                 

Právna forma: Občianske združenie                                                      

Obchodné meno (názov): Klub rodičov a priateľov MŠ 17. novembra Sabinov

Ulica: ul. 17. novembra                                                                              

Číslo: 42                                                                                         

PSČ: 083 01                                                                                    

Obec: Sabinov

 

Ak ste zamestnanec: 

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil Potvrdenie o zaplatení dane. 

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (príloha)

Obe tlačivá doručte na príslušný Daňový úrad podľa Vášho bydliska.                                                                     

 

Všetkým za prejavenú ochotu a pomoc v mene Vašich detí  vopred ďakujeme.

 

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (Vyhlásenie-2021-DP-2020-editovateľné.pdf)Vyhlásenie-2021-DP-2020-editovateľné.pdf513 kB

Informácia pre zákonných rodičov

Upozorňujeme rodičov, aby dbali o dodržiavanie aktuálneho COVID - automatu a to predovšetkým čo sa týka preukázania sa kópiou potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigenového testu alebo potvrdenie o výnimke. Platnosť testu je 7 dní. /kópiu potvrdenia predkladajú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí vstupujú do priestorov MŠ/

 

 

Práve tu je 30 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.