Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Rozhodnutie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu v súvislosti s výskytom koronavírusom

Mesto Sabinov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení po vyhlásení mimoriadnej situácie vládou SR v zmysle Usmernenia Ministerstva školstva v Bratislave zo dňa 11. 3. 2020 a v súlade s §6 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v súvislosti so šírením respiračného ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID-9.

 

prerušuje výchovno - vzdelávací proces

od 16. marca 2020 - do 30. marca 2020

 

 

vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (doc049809.pdf)doc049809.pdf44 kB

Darujte nám 2% z dane

Vážení rodičia, priatelia školy.

Aj v tomto roku Vás touto cestou dovoľujeme osloviť so žiadosťou o finančnú podporu pre našu školu - naše deti. Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia  2% resp. 3% zaplatených daní.

 

Finančné prostriedky budú použité v prospech detí MŠ 17. novembra - skvalitnenie

výchovno-vzdelávacích aktivít naších detí.

Potrebné tlačivá nájdete na nástenkách v jednotlivých triedach.

 

Ak ste právnická alebo fyzická osoba - živnostník

Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% dane.

 

Naše identifikačné údaje

IČO: 42085152                                                                                 

Právna forma: Občianske združenie                                                      

Obchodné meno (názov): Klub rodičov a priateľov MŠ 17. novembra Sabinov

Ulica: ul. 17. novembra                                                                              

Číslo: 42                                                                                         

PSČ: 083 01                                                                                    

Obec: Sabinov

 

Ak ste zamestnanec: 

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil Potvrdenie o zaplatení dane. 

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (príloha)

Obe tlačivá doručte na príslušný Daňový úrad podľa Vášho bydliska.                                                                     

 

Všetkým za prejavenú ochotu a pomoc v mene Vašich detí  vopred ďakujeme.

 

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (Vyhlásenie-2020-DP-2019-editovateľné.pdf)Vyhlásenie-2020-DP-2019-editovateľné.pdf513 kB

Práve tu je 109 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.