Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu

V nadväznosti na tlačovú besedu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga rozhodol primátor mesta Sabinov Ing. Michal Repaský o obnovení vyučovania prezenčnou formou v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov v čase 

od 7.januára 2021 do 22. januára 2021.

 

Po zvážení epidemiologickej situácie, možností a podmienok prevádzkovať materskú školu budú materské školy otvorené len pre deti, ktoré majú zamestnaných oboch rodičov a povaha ich práce im neumožňuje pracovať z domu.

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie - MŠ -4.1.2021.pdf)Rozhodnutie MsÚ166 kB

Oznam

Povinnosti zákonného zástupcu

 

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe následujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. /viď. príloha/

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 

Zároveň žiadame zákonných zástupcov bez zbytočného odkladu oznámiť príčinu neprítomnosti dieťaťa v materskej škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práve tu je 31 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.