Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Profil školy

Naša materská škola je umiestnená na okraji okresného mesta Sabinov, má šesť tried s celodennou prevádzkou pre deti spravidla od 3 do 6 rokov, resp. 7 rokov u detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V prípade voľnej kapacity sa prijímajú aj deti mladšie ako 3 roky.

 

Od prachu a hluku nás chráni vysoká hradba z ihličnatých stromov, ktorá dookola obklopuje budovy MŠ. Sme otvorený individuálnemu začleňovaniu detí so špeciálno-pedagogickými potrebami, ktorým môžeme okrem prístupu plného lásky poskytnúť aj odbornú starostlivosť. Teší nás aj vysoká spokojnosť zo strany rodičov detí, čoho odrazom je kvalitná spolupráca. Triedy sú umiestnené v troch pavilónoch, štvrtý pavilón tvorí hospodárska budova. Pavilóny sú spojené spojovacou chodbou.

Zeleň medzi pavilónmi a kopec za materskou školou poskytujú veľký priestor pre aktívny pohyb vonku. Blízkosť rieky Torysa, známej rekreačnej oblasti Drienica, ale aj kopce a lesy v okolí mesta sú vhodnou príležitosťou pre oboznamovanie s prírodou a pestovanie vzťahu detí k životnému prostrediu.

 

 

Práve tu je 169 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.