sken

O nás

Naša materská škola je umiestnená na okraji okresného mesta Sabinov, má šesť tried s celodennou prevádzkou pre deti spravidla od 3 do 6 rokov, resp. 7 rokov u detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V prípade voľnej kapacity sa prijímajú aj deti mladšie ako 3 roky.

Od prachu a hluku nás chráni vysoká hradba z ihličnatých stromov, ktorá dookola obklopuje budovy MŠ. Sme otvorený individuálnemu začleňovaniu detí so špeciálno-pedagogickými potrebami, ktorým môžeme okrem prístupu plného lásky poskytnúť aj odbornú starostlivosť. Teší nás aj vysoká spokojnosť zo strany rodičov detí, čoho odrazom je kvalitná spolupráca. Triedy sú umiestnené v troch pavilónoch, štvrtý pavilón tvorí hospodárska budova. Pavilóny sú spojené spojovacou chodbou.

Zeleň medzi pavilónmi a kopec za materskou školou poskytujú veľký priestor pre aktívny pohyb vonku. Blízkosť rieky Torysa, známej rekreačnej oblasti Drienica, ale aj kopce a lesy v okolí mesta sú vhodnou príležitosťou pre oboznamovanie s prírodou a pestovanie vzťahu detí k životnému prostrediu.

Adresa

MATERSKÁ ŠKOLA
17. NOVEMBRA 42,
083 01 SABINOV

  • dummy+421 948 207 993

  • dummy+421 (51) 452 36 24

  • dummy info@ms17novembra.sk

PARAMETRE ŠKOLY

  • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
  • Riaditeľka: Mgr. Ivana Feščáková
  • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
  • Počet tried: 6
  • Počet detí: 140 (v šk. roku 2022/23)
  • Výška mes. príspevku: 18 EUR
  • EDUID: 100013270

NAPÍŠTE NÁM

Search