sken

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci:

 • Mgr. Ivana Feščáková - riaditeľka školy
 • Mgr. Alena Adamová - zástupkyňa riaditeľky školy
 • Mgr. Katarína Michalíková - metodička školy
 • Mária Alexiová - učiteľka 
 • Mgr. Martina Angelovičová - učiteľka
 • Bc. Erika Bednárová - učiteľka
 • Mgr. Lenka Kubeníková -  učiteľka - zastupovanie počas MD
 • Anna Klimčáková - učiteľka
 • Mgr. Michaela Letkovská - učiteľka 
 • Bc. Michaela Lysinová - učiteľka
 • Mgr. Monika Nemcová - učiteľka - t. č. MD
 • Mgr. Viera Šimčíková - vypĺňa úväzok riaditeľky a zástupkyne 
 • Kvetoslava Vatychová - učiteľka
 • PaedDr. Kamila Vargová - učiteľka

Nepedagogickí zamestnanci:

 • Ľubomír Tomko - školník - údržbár
 • Marta Šefčíková - upratovačka
 • Jana Šidlovská - upratovačka
 • Monika Špinlerová - upratovačka
 • Zuzana Havrilová - vedúca školskej jedálne t. č. MD
 • Silvia Matijová - vedúca školskej jedálne - zastupovanie počas MD
 • Mária Župová - hlavná kuchárka
 • Gabriela Andraščíková - pomocná kuchárka
 • Ľudmila Tomanová - pomocná kuchárka
 • Adela Záletová - pomocná kuchárka

Adresa

MATERSKÁ ŠKOLA
17. NOVEMBRA 42,
083 01 SABINOV

 • dummy+421 948 207 993

 • dummy+421 (51) 452 36 24

 • dummy info@ms17novembra.sk

PARAMETRE ŠKOLY

 • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
 • Riaditeľka: Mgr. Ivana Feščáková
 • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
 • Počet tried: 6
 • Počet detí: 140 (v šk. roku 2022/23)
 • Výška mes. príspevku: 18 EUR
 • EDUID: 100013270

NAPÍŠTE NÁM

Search