Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Režim dňa

Počas dňa sa vystriedajú rôzne aktivity. Jednotlivé aktivity sa snažíme proporcionálne zaraďovať tak, aby sa deti na každú z nich naplno sústredili. Následný harmonogram Vám poskytne predstavu, ako vyzerá bežný deň v prostredí materskej školy.

 

  Režim dňa v materskej škole

6.15-7.00    Schádzanie detí v zbernej 6. triede - III. pavilón trieda na poschodí"čerešňa", hry a činnosti podľa výberu detí
7.00-9.30  Hry a hrové činnosti podľa výberu detí vo svojej triede, zdravotné cvičenie
   Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie)
 9.30  Vzdelávacie aktivity, pobyt vonku
 11.30  Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie), príprava na odpočinok
 12.30  Odpočinok
 14.30  Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie)
 15.00  Vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku
 16.00-16.30  Sústredenie detí v zbernej  6. triede - III. pavilón na poschodí "čerešňa", hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku

 

Práve tu je 27 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.