Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Poplatky

Platby za pobyt dieťaťa v materskej škole

Školné:

peňažnou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom

IBAN účet Školného:  SK04 0200 0000 0000 0162 9572

VS 370

35,-- € na mesiac deti do dovŕšenia 3 rokov

13,-- € na mesiac deti od 3 rokov

deti 1 rok pred plnením školskej dochádzky (predškoláci)  školné neplatia

 

Potvrdenie o zaplatení prosíme odovzdať triednej učiteľke.

 

Strava:

peňažnou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom

IBAN účet Školskej jedálne:  SK75 0200 0000 0016 4131 4354

VS 127

dieťa 2 - 5 ročné: 1,37 €  celodenná strava/deň

dieťa predškolák: 1,20 € dotácia štátu

                             0,17 € doplatok rodiča k celodennej strave/deň

 

Za všetky deti navštevujúce MŠ zákonný zástupca vypláca paušálny poplatok 4,00 € - režíjne náklady ŠJ.

 

Všetky platby sa uhrádzajú vopred do 15 - tého dňa v mesiaci.

 

Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko Vášho dieťaťa.

 

https://www.sabinov.sk/attachments/article/91/VZN_2019-06.pdf

 

 

 

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-03u.pdf)VZN_2018-03u.pdf186 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-06.pdf)VZN_2019-06.pdf133 kB

Práve tu je 157 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.