Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Rada školy

Rada školy pri MŠ 17. novembra 42 v Sabinove bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 05. apríla 2016. Funkčné obdobie začalo dňom 12. apríla 2016 na obdobie 4 rokov.

Členovia rady školy:

Mgr. Ivana Feščáková

predseda

Zvolená za pedag. zamestnancov

Radoslava Jurčenková

   

Zvolená za rodičov

Dávid Gomulec

 

Zvolený za rodičov

Marta Šefčíková

 

Zvolená za nepedag. zamestnancov

Ing. Slávka Želinská

 

Delegovaná za zriaďovateľa

Mgr. Jozef Kolarčík

 

Delegovaný za zriaďovateľa

Ing.  PhD. Marek Hrabčák  

Delegovaný za zriaďovateľa

 

Práve tu je 86 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.