Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Logopédia pre deti

Logopédia pre deti je zabezpečená logopedičkou zo ŠPP v Lipanoch, Mgr. J. Rabatinovou, ktorá navštevuje našu MŠ 1x týždenne. Venuje sa deťom s chybami reči a s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pripravuje pre deti a rodičov sprievodné texty pre opakovanie nácviku chybnej výslovnosti jednotlivých hlások. Logopedické terapie prebiehajú za účasti rodičov, aby aj v domácom prostredí pravidelným cvičením napomáhali rýchlejšiemu odstráneniu rečovej chyby.

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.