Logopédia pre deti

Logopédia pre deti je zabezpečená logopedičkou zo ŠPP v Lipanoch, Mgr. J. Rabatinovou, ktorá navštevuje našu MŠ 1x týždenne. Venuje sa deťom s chybami reči a s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pripravuje pre deti a rodičov sprievodné texty pre opakovanie nácviku chybnej výslovnosti jednotlivých hlások. Logopedické terapie prebiehajú za účasti rodičov, aby aj v domácom prostredí pravidelným cvičením napomáhali rýchlejšiemu odstráneniu rečovej chyby.